Priser/betalningsvillkor

 • En plats på Sörgårdens hunddagis kostar 2600 kr /månad inklusive moms. *
 • Vid inlämning av två hundar eller fler ger vi 30% rabatt fr.o.m. hund nr två.
 • Kloklippning 100kr/tillfälle

* Avgiften ger er hund tillgång till sin dagisplats mån-fre.

Vi tar ut dagisavgift för 11 månader (ej 17:e juli till 11:e augusti 2017) och den betalas i förskott, månadsvis.

Betalas inte dagisavgiften i tid tillkommer en förseningsavgift på 50kr. Efter 10 dagar har vi rätt att säga upp platsen.

Ta alltid med försäkringsbrev och vaccinationsintyg när du kommer för att boka dagis!

 

Regler

 • Hundägaren rastar sin hund innan den lämnas på Sörgårdens hunddagis.
 • Hunden lämnas och hämtas i sin box vid dem tider som vi har kommit överens om.
 • Meddela i god tid om hunden inte kommer eller om den hämtas/lämnas av någon annan person. Halsband och koppel lämnas över dagen.
 • Egen mat medtages till den som skall äta, vatten och mat skålar står vi för.
 • Vi tillhandahåller korgar och filtar till alla hundar på dagiset. Dessa tvättas regelbundet och det görs grundlig städning av dagisets utrymmen.
 • Löptikar stannar hemma.

 • Hunden bör minst vara 5 månader gammal för att vara på dagis.
 • Hundarna tillbringar tid tillsammans i mindre grupper, 2-3 hundar i varje box beroende på dess storlek. Bedömning görs av personal vid inskolning och baseras då på bl.a. storlek, ålder samt övriga individuella egenskaper.

 

Försäkring/sjukdom

 • Hunden skall ha en uppdaterad vaccination (valpsjuka, parvo, hcc, kennelhosta) samt en aktiv Liv- och Veterinärvårds-försäkring. Det skall lämnas en kopia på dessa handlingar vid start samt fortlöpande när ny vaccination har skett.
 • Hunden skall även ha en ansvarsförsäkring i sin hemförsäkring.
 • Hundägaren måste hålla koll på fästingar, loppor och löss på hunden och behandla det.
 • Vid akut trauma och hundägaren inte går att nå förbehåller sig Sörgårdens hunddagis rätten att ta djuret till veterinär på hundägarens bekostnad.

 

Hundägaransvar

 • Strikt hundägaransvar gäller även då hunden är på dagis/hundpensionatet.Det betyder att hundägaren alltid har det yttersta ansvaret för eventuell skada den egna hunden åsamkar någon annan.
 • Om omsorgsgivaren inte brustit i rutiner eller på annat sätt tydligt är ansvarig för eventuell incident träder hundens egen försäkring in.

 

Uppsägning

 • Under inskolning (vi har 1-2 veckor inskolning) äger både hundägaren och Sörgårdens hunddagis rätten att säga upp platsen med omedelbar verkan.
 • Efter inskolning är det 2 månaders uppsägningstid.
 • Om hundägaren säger upp hunden återbetalas ingen avgift.
 • Om Sörgårdens hunddagis säger upp hunden betalas ej utnyttjad avgift tillbaka.
 • Visar det sig att er hund inte trivs eller inte fungerar med andra hundar på hunddagiset har vi rätt att säga upp platsen.
 • Hund som uppvisar aggressivitet mot människa eller utgör annan fara sägs upp med omedelbar verkan, gäller även efter inskolning.
 • Uppsägning ska göras skriftligt.